ZAKLJUČNI VIDEO ZAŠČITNIŠTVA 2019/2020 (Avtorja: Tine Rožen in Miha Vetter, oba 9. a razred)

Mentorica: Petra Štumpfl

SPOZNAVNE IGRE

SKUPNI ŠPORTNI DAN

DRUŽENJE MED ODMORI

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

RAZREDI: 2. a in 9. a
2. b in 9. b

IZVAJALKE:

Petra Štumpfl, Blaženka Oblak (Saša Kos Pušnik), Helena Ošlovnik, Lucija Gorjup, Katja Štern, Špela Zajec