E-KNJIGA 

OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem


Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2 obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo šole do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto, 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Šole moramo še naprej ravnati skladno z navodili. To pomeni, da ob potrjeni okužbi v oddelku pričnemo z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki boste za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Ravnateljica Bojana Verdinek

 

KARANTENE

Izobraževanje na daljavo.

 

Ravne na Koroškem, 14. 11. 2021

SAMOTESTIRANJE ZA UČENCE

VEČ …

 
poglej več prispevkov

DOGAJANJE NA ŠOLI