SPLETNE  UČILNICE

Nastala je tudi spletna stran, ki je prejela nagrado na državni ravni.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA NASLEDNJE ŠOLSKO LETO (2021/22)

Spoštovani starši in učenci 6., 7. in 8. razreda!

Prijava za obvezne izbirne predmete za novo šolsko leto 2021/22 poteka na portalu Lo.Polis od 11. 5. 2021 dalje.

Šola je, skladno z veljavno zakonodajo in s prostorskimi ter kadrovskimi zmožnostmi pripravila nabor obveznih izbirnih predmetov. Na podlagi prijav bomo oblikovali skupine obveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Da se boste lažje odločili, smo na spletno stran šole dodali predstavitve posameznih predmetov, podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Prijavo izpolnite do torka, 18. maja 2021. 

OPIS PREDMETOV

 

 

NEOOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA NASLEDNJE ŠOLSKO LETO (2021/22)

Spoštovani starši in učenci bodočega 4., 5. in 6. razreda!

Prijava za neobvezne izbirne predmete za novo šolsko leto 2021/22 poteka na portalu Lo.Polis od 11. 5. 2021 dalje.

Šola je, skladno z veljavno zakonodajo in s prostorskimi ter kadrovskimi zmožnostmi pripravila nabor neobveznih izbirnih predmetov. Na podlagi prijav bomo oblikovali skupine za naslednje šolsko leto. Da se boste lažje odločili, smo na spletno stran šole dodali predstavitve posameznih predmetov, podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Prijavo izpolnite do torka, 18. maja 2021. 

OPIS PREDMETOV