Kaj je razširjeni program?

Nov koncept razširjenega programa zajema nekatere dejavnosti, ki smo jih doslej poznali kot:

  • jutranje varstvo,
  • podaljšano bivanje OPB**,
  • dopolnilni pouk* in dodatni pouk*,
  • neobvezne izbirne predmete,
  • interesne dejavnosti,
  • individualno in skupinsko pomoč*,
  • kolesarski izpit*.

Opombe:
V dejavnosti, označene z eno zvezdico ( * ), bomo na šoli sami vpisali učence po potrebi (to so nekdanji dopolnilni pouk, dodatni pouk, kolesarski izpit, individualna in skupinska pomoč ter delo z nadarjenimi učenci). Dejavnosti, označene z dvema zvezdicama ( ** ), so ure nekdanjega oddelka podaljšanega bivanja (OPB).

Področja razširjenega programa

  • GIBANJE IN ZDRAVJE
  • KULTURA IN DRŽAVLJANSKA VZGOJA
  • UČENJE UČENJA

Izbira oz. vključitev v dejavnosti je prostovoljna, dejavnosti se ne ocenjujejo.

Izvajanje razširjenega programa

Dejavnosti RaP-a se bodo izvajale pred in po pouku. Dejavnosti bodo izbirne ali pa bodo določene za posamezen razred in/ali skupino in jih bodo učenci obiskovali, če bodo takrat ostajali v šoli.

Ure trajajo 45 minut, učenci odidejo, ko se ura konča.

VEČ O RAZŠIRJENEM PROGRAMU – povezava

OPISI VSEBIN

RAP – JV
RAP -OPB
RAP – Lutke
RAP – Tehnika – umetnost
RAP – Likovne in ustvarjalne delavnice
RAP – Šolski radio
RAP – Šolsko novinarstvo
RAP – Gledališki klub
RAP – Retorika in recitacija
RAP – Pravljice pripovedujejo
RAP – Tehniška kultura in dediščina
RAP – Nemščina
RaP – V naravo po hrano
RaP – Življenje z rastlinami in živalmi
RaP – Računalništvo
RaP – Ustvarjalna tehnika – LASER
RAP – Robotika
RAP – Klekljanje
RAP – Gibanje – ŠPORT
RAP – Odbojka
RAP – Nogomet
RAP – Joga
RAP – Tek na smučeh
RaP – Folklora
RaP – Planinci
RaP – Ples
RAP – Šah
RAP – Film
RAP – Kultura fotografije
RAP – Prva pomoč
RAP – Pevski zbor
RaP – Poskusi v kemiji