Spoštovani starši učencev OŠ Prežihovega Voranca!

Začelo se je šolsko leto 2022/23 in na Vas se obračamo s prošnjo za zbiranje prostovoljnih prispevkov za Šolski sklad Osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem.

Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb posameznega oddelka, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Z letošnjim letom smo uvrščeni na seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino in sicer do največ 0,3 % za posamezno leto.

Če se odločite, da nam namenite svojo donacijo od dohodnine, lahko izpolnite priložen obrazec in ga oddate osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu ali ga Vaš otrok prinese v tajništvo šole. Na obrazcu so že izpolnjeni podatki naše šole, Vi samo dodate svoje podatke ter kakšen procent donacije nam namenjate (0,1 %, 0,2 % ali 0,3 %). Donacijo lahko uredite tudi elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, kjer izberete zavihek elektronska oddaja in izpolnite željeni obrazec.

Veseli bomo vsake donacije. Lahko pa nam pomagate tudi z enkratnim prostovoljnim prispevkom, ki ga nakažete na račun številka SI56013036030677481, sklic 00-299006 z namenom Šolski sklad.

                                                                                   V imenu Šolskega sklada

Osnovne šole Prežihovega Voranca

Ravne na Koroškem

predsednica Jasna Bezjak Završnik