ZDRAVA ŠOLA – tudi v tem šolskem letu se bomo v okviru projekta Zdrava šola trudili za dobro počutje otrok in mladostnikov, delavcev šole in staršev. Projekt je že prerasel v obliko vsakdana in se zelo lepo dopolnjuje s številnimi aktivnostmi pri samem pouku, dnevih dejavnosti, različnih prireditvah …

Rdeča nit šolskega leta je Vzgoja in izobraževanje za realni in digitalni svet ter seznanjanje, soočanje in pristopi šole pri zasvojenosti s psihofizičnimi snovmi.

NIJZ predlaga naslednje vsebine, ki jih bomo ustrezno izvajali in implementirali v naše šolsko okolje.

Za program gibanje so predlagane naslednje vsebine:

 • Teža šolske torbe;
 • Aktivni odmor
 • Zdrava drža in hrbtenica
 • Kakovostno preživljanje prostega časa.

Program za prehrano pa vključuje naslednje vsebine:

 • Prehrana športnika, diete;
 • Oglaševanje hrane;
 • Sladkor, sladke pijače;
 • Modelne ure – konkretne vaje oz. delavnice.

Določene vsebine uspešno izvajamo že vrsto let, letos pa bomo izvedli še predlagane nadgradnje.

Naslovi lanskoletnih projektov:

 • Zobna miška v sodelovanju s šolsko zobozdravnico.
 • Gibanje, ki obsega interdisciplinarni pristop k zdravemu načinu življenja.
 • Eko šolski vrt s ciljem gojenja bio zelišč in nekaj vrst bio zelenjave, zelenjavni in sadni smutiji.
 • Aktivnosti po priročniku Zdravje skozi umetnost: Duševno zdravje: Pasti mladostništva.

Program prehrana: Zdravo prehranjevanje in motnje hranjenja, sladkor in sladke pijače. Problematika alkohola in tobaka: ogled filmov, branje tematske literature in diskusije na teme.

 • Na temo telesne dejavnosti: Minuta za zdravje, vaje za sproščanje in premagovanje stresa; Šolski plesi; Pojdite z nami v gore; Ravne, zdravo mesto.

Sproti smo in bomo vključevali krajše aktivnosti ter jih oglaševali po šolskem radiu, na spletnih straneh šole, na monitorju v šolski avli in v kotičkih Zdrave šole na razredni in predmetni stopnji (npr.: Kako se počutiš danes? Roke kvišku za preprečitev okužb s HIV. Smeh v šolskih klopeh. Pisanje dnevnikov: Zate, draga Zemlja. Aktualni prispevki v Minuto tišine). Te dejavnosti so interdisciplinarne in vključujejo različne teme ter dejavnosti.

 

Nina Vidovič, vodja Zdrave šole