VIDEO PREDSTAVITEV ZA PRVOŠOLCE

VLOGA ZA ODLOŽITEV ŠOLANJA V ŠOLSKEM LETU

SPOŠTOVANI STARŠI!

Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem

vpisuje otroke rojene v letu 2014 in 2015 v prvi razred osnovne šole,

22., 23. in 24. 2. 2021.

Prosimo, da upoštevate dogovorjeno uro, ki ste jo dobili po pošti.

Šola s svojo dejavnostjo zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naslednjih krajevnih skupnosti, mestnih četrti in zaselkov:

mesto Ravne – levi breg Suhe, Podkraj, Navrški vrh, Tolsti vrh (del do meje vaške skupnosti Dobrije), Dobja vas z Janečami (do meje občine Prevalje),

Strojna, Stražišče, Zelen Breg.

Prosim, da upoštevate vse preventivne ukrepe: razdalja, maska, razkuževanje in pridete zdravi ter ob dogovorjeni uri. Če vam čas ne ustreza in z vašim otrokom ne more priti kdo od sorodnikov,

nas pokličite. (02 620 52 76, 02 620 52 70)

Z VAMI SE BOMO POGOVORILI O

VPRAŠANJIH, KI SE VAM PORAJAJO.

K VPISU PROSIM PRINESITE:

– izpolnjen vpisni list za jutranje varstvo in podaljšano bivanje,

– izpolnjeno soglasje za izbirni predmet angleščine

– izpolnjeno soglasje o uporabi osebnih podatkov

– otrokov rojstni list (na vpogled).

             Ravnateljica šole:

               Bojana Verdinek, prof.