Zaradi zaprtja šole smo po priporočilih Ministrstva za šolstvo in šport pripravili spletno učilnico. Preko nje bodo lahko učenci dostopali do gradiv za domače delo. Za posamezne predmete (po razredih) bodo učitelji pripravili vsebino snovi, ki naj bi jo učenci predelali.  Pri posameznem predmetu naj zapišejo zahtevano, da bomo po vrnitvi v šolo vse pregledali in uskladili z zahtevanimi standardi. Če bodo želeli priti do nalog, potrebujejo vstopno geslo, ki smo jim ga posredovali (v kolikor ga ne vedo, naj se pozanimajo pri sošolcih).