SKUPAJ SE IMAMO DOBRO

To je bilo geslo letošnjega tedna otroka.

Pa smo razmišljali.

Skupaj se imamo dobro, če smo vljudni, če pozdravimo, se  zahvalimo, se znamo opravičiti, se med seboj dobro razumemo, se ne pretepamo, ne žalimo, spoštujemo učitelje in znamo spore reševati z besedo.

Poudarili smo prijaznost, strpnost in dragocenost prijateljstva. Učenci so ugotovili, da vsak potrebuje prijatelja. Z njim  se lahko pogovarja, piše domačo nalogo, ustvarja, raziskuje v naravi, igra družabne igre,…

Ugotovili smo, da roke na najboljši način ponazarjajo prijateljstvo: pozdrav, dotik, objem, pomoč…

V ta namen smo ustvarili plakat Krog prijateljstva.

 Zapis in fotografije: učiteljica Jelka Šinko, (OPB 3)