PRVOŠOLCI IN PROJEKT
TRAJNOSTNA MOBILNOST V OŠ
– GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI