Naša šola se je vključila v projekt VARNO S SONCEM, ki ga koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje. Namen programa je opozoriti in ozaveščati otroke in starše o pomenu pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. Zaskrbljujoče epidemiološke študije dokazujejo, da je pojav vseh vrst kožnega raka močno povezan s pogostostjo sončnih opeklin v otroštvu. Dolgoročno želimo doprinesti k zmanjšanju kožnega raka, ki je trenutno na prvem mestu v Registru raka Republike Slovenije.

V predstavitvi si lahko ogledate kratek povzetek priporočil o zaščiti pred škodljivimi vplivi UV-sevanja ter spodbujanju k zdravi izpostavljenosti sončnim žarkom.