OBVESTILO ZA STARŠE IN DEVETOŠOLCE

Predvideno je, da bodo srednje šole izvajale preizkuse nadarjenosti v tednu od

  1. junija do 6. junija 2020. O natančnem datumu in uri boste učenci obveščeni s strani srednjih šol. O uspešnem oz neuspešnem opravljenem preizkusu boste obveščeni najkasneje do 10. 6. 2020. Če kdo ne bo opravil preizkusa nadarjenosti, bo imel še dovolj časa, da svojo prijavo za vpis prenese na drugo izbrano šolo. Rok za prenos prijave je 16. 6. 2020 do 14.00. Do tega datuma lahko vsak prenese prijavo iz kakršnihkoli razlogov. To pomeni, da ne samo zaradi neuspešnega preizkusa nadarjenosti. Do 16. 6. 2020 bo potekala možnost za prenos prijav za vpis v dijaški dom.

Da bi se v čim večji meri izognili fizičnim obiskom srednjih šol, svetujejo, da v primeru prenosa prijave, to storite tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer imate prijavnico, na mail svetovalnega delavca na srednji šoli, ki ureja vpis, pošljete skenirano / fotografirano izjavo podpisano od staršev in učenca. V izjavi pisno zaprosite, da v vašem imenu svetovalni delavec srednje šole odjavi učenca na programu in jo posreduje na drugo srednjo šolo, kamor želite prenesti prijavnico. Enako velja tudi v primeru prenosa prijave za vpis v dijaški dom.

Nekatere srednje šole bodo preizkuse nadarjenosti izvedle na daljavo, nekatere tudi že v maju. O vseh podrobnostih boste tisti, ki ste se prijavili na preizkus, obveščeni s strani posameznih srednjih šol. Enako boste obveščeni vsi s strani srednjih šol tisti, ki ste se prijavili v športno gimnazijo in še z vami niso opravili razgovorov, kdaj boste na vrsti.

Do 26. 6. 2020 popoldne boste obveščeni vsi, kje bo omejitev vpisa.

V srednjih šolah brez omejitve vpisa bo potekal vpis v srednje šole v času od 30. 6. do 6. 7. 2020, podrobnejša navodila vam bodo poslali po pošti.

V programu z omejitvijo vpisa, sodelujete v izbirnem postopku, v katerem šole kandidate na podlagi meril za izbiro v primeru omejitve vpisa izbirajo v dveh krogih. V prvem krogu izberejo kandidate za 90 % razpisanih mest, ti rezultati bodo znani 6. 7. 2020.

Vsi, ki ne bodo izbrani na šoli, na katero so oddali prijavo, se lahko v drugem krogu prijavijo na preostalih 10 % vpisnih mest do 9. 6. 2020 do 13. ure na šolah z omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov. Rezultati drugega kroga bodo znani do 14. 7. 2020, vpis pa bo možen do 16. 7. 2020.

Lep pozdrav in vse dobro.