V sredo, 25. maja, so našo šolo obiskali študenti Pedagoške fakultete iz Celovca (Pädagogische Hochschule Kärnten, Viktor Frankl Hochschule).

12 bodočih učiteljev in dve profesorici smo po sprejemu povabili na hospitiranje pri pouku naših učiteljev na razredni stopnji.

Po malici so nam pripravili pedagoško uro za učence 8. in 9. razreda obveznega izbirnega predmeta nemščina. Glavna tema učne ure je bila potovanje po Celovcu. Učenci so tako na razgiban in pester način spoznavali znamenitosti Celovca in okolice ter širili svoj besedni zaklad v nemškem jeziku.

Sledila je evalvacija šolske ure. Ravnateljica Bojana Verdinek nam je predstavila nekaj dejstev o šoli in odgovorila na vprašanja o slovenskem šolskem sistemu.

Po ogledu šole smo se poslovili. Vedno znova smo veseli njihovega obiska.

Kristina Ješovnik