Besedilo in fotografije: Slavica Klančnik, prof.
22. APRIL 2010-SVETOVNI DAN ZEMLJE

dan-zemlje

RADI TE IMAMO, ZEMLJA  ALI KAKO NA NAŠI ŠOLI -ZDRAVI ŠOLI- POSKUŠAMO ‘ŽIVETI’  VREDNOTE

DRAGA ZEMLJA

“Ob Tvojem prazniku Ti sporočamo, da nam ni vseeno, kaj se dogaja s Teboj in zato smo Tudi v tem šolskem letu, še posebej pa v zadnjem mesecu, postorili kar nekaj dobrega Zate in za vse nas.”

Tvoji Prežihovci -Zdravošolci

Tudi na predmetni stopnji se že leta trudimo, pa ne le ob Dnevu zemlje, da ‘živimo’ vrednote in na ta način dnevno ozaveščamo pomen permanentne skrbi za okolje za ohranitev našega planeta za nas in  za poznejše rodove. Kako? Pri pouku- implicitno: z nenehno vzgojo, skozi vsebine, na oddelčnih sestankih in eksplicitno- z izdelavo košev za ločeno zbiranje odpadkov, EKO kotički, z zbiranjem zamaškov, zbiralnimi akcijami papirja in šestošolci smo ga zbrali skoraj 1500 kg (pri šoli stoji kontejner katerega večkrat letno napolnimo), z vključitvijo v akcijo Očistimo Slovenijo, s slikanjem na to temo, s tekmovanji za lepo in urejeno okolje, z radijskimi oddajami, z lastnim zgledom itn.

dan z1

Naša akcija se pričenja.

dan z2

dan z3

Sodelovali smo vsi trije 6. razredi.

dan z4

Tudi starši vedno sodelujejo pri zbiralnih akcijah.

dan z5

Kontejner je poln in papir je treba malo potlačiti.

dan z6

Uspelo nam je, gremo naprej!

Poleg zgoraj naštetega pa so tudi letos učenci nekaterih oddelčnih skupnosti v okviru Projekta Zdrava šola pisali DNEVNIKE, v katere so zapisovali lastne pozitivne aktivnosti za okolje. Nato so dogajanje strnili na lepo pripravljene liste- oblika Zemlje, izdelali plakate, jih postavili na  ogled v Kotičke Zdrave šole  za vse ostale učence, starše ter vse, ki prestopajo prag naše šole. Vse to so počeli zavestno in na ta način postorili tisto, na kar morda v vsakdanji naglici velikokrat pozabimo ali pa se nam ne zdi pomembno: ugašanje luči in računalnikov, zapiranje pipe med tuširanjem, v trgovino peš in s košaro- ne s plastično vrečko,ločevalno zbiranje odpadkov, ravnanje z vodo v času suše itn.

dan z7

Izdelki na fotografijah so delo učencev razredne in predmetne stopnje.

In kaj so (smo) spoznali? Šele ko se dejavnosti lotiš kot je treba, torej zavestno – z možgani na ‘ON’ se zaveš, kako malo je potrebno, da ob koncu dneva lahko zadovoljen zapišeš: “Danes sem naredil nekaj zase, zate in za ves planet.” Mar ni to veličastno?

dan z8

Izdelki na fotografijah so delo učencev razredne in predmetne stopnje.

Zapisi naših ‘nadebudnežev’ v njihove dnevnike

“Pri umivanju zob sem varčevala z vodo, ugašala sem luči, računalnik sem vklopila šele zvečer. Nisem se kopala, ampak tuširala. Za zalivanje rož sem porabila deževnico.

Na trening sem se odpeljal s kolesom,računalnik sem igral manj kot po navadi.

Ugašal sem luči, na pločniku sem pobral plastenko in jo vrgel v smeti.

TV sem gledala le eno uro in pol. Podnevi sem odgrnila zavese, da ni  bilo treba prižigati luči.

Namesto gledanja TV sem brala knjigo.

Vključil sem se v akcijo Očistimo Slovenijo.

Oče je na mojo prošnjo popravil pipo in voda ne odteka več po nepotrebnem

Izklopila sem TV, računalnik in luči, ki so gorele kar tako, v prazno. Uredila sem si koše za ločevanje odpadkov, namesto TV raje berem, v šolo pa vedno hodim peš.

Danes sem se odrekel računalniku in raje šel ven, v naravo.

Spat sem šel prej kot po navadi in tako prihranil nekaj energije.

Danes sem dosledno ločevala odpadke, porabila manj energije, opozarjala domače na varčevanje z vodo in električno energijo. ”

dan z9

Izdelki na fotografijah so delo učencev razredne in predmetne stopnje.

Pa še čisto za konec

Večina učencev se trudi, da bi ohranjala naše okolje karseda čisto in urejeno;  kažejo se tudi poskusi za zavestno skrb za zmanjševanje svetlobnega in drugih vrst onesnaževanja, za selektivno zbiranje odpadkov, varčevanje z energijo, ohranjanje voda, varčevanja s hrano itn.

dan z10

Izdelki na fotografijah so delo učencev razredne in predmetne stopnje.