TEMI:

7. razred: Stolpnica prihodnosti,
6. razred: Moja sanjska hiša.

Učiteljica: Nika Praprotnik Žmavcer