V šolskem letu 2019/20 smo se z nekaterimi učenci, vključenimi v aktivnosti Geoparka, V naravo po hrano (RAP), in skupino nadarjenih priključili projektu Krožni način življenja. K sodelovanju so nas povabili sodelavci podjetja ALP Peca, Koroški medgeneracijski center in Območna obrtna zbornica Ravne na Koroškem.

Projekt deluje pod naslovom MOJ VSAKDAN, EKOLOŠKO NARAVNAN.

Osnovni namen in cilj projekta je ekološko osveščanje vseh generacij, medsebojno sodelovanje ter skrb za živo in neživo naravo. Prav otroci so tisti, ki bodo nosilci sprememb na področju okoljevarstva in ekologije ter nas lahko veliko naučijo. Mlade generacije ustvarjajo nov, lepši ter boljši svet na prehodu v krožno gospodarstvo.

Naše osnovno vprašanje je bilo: Kaj lahko jaz in vsi v moji okolici vsakodnevno storimo in prispevamo, da se bomo obnašali bolj ekološko?

30. septembra smo se udeležili Ekološke tržnice informacij na Ravnah, kjer smo že začeli s promocijo letakov in o kateri si lahko prav tako ogledamo posnetek. Učencem je bila to nagrada za sodelovanje ter vzpodbuda za nadaljnje delo, nam mentorjem pa  potrditev, da delamo dobro stvar. Učenci so dobili nagrade, majčke z logotipom, steklenico, magnetke, mapice in prigrizke. Posebno nagrado (eko posodo za zbiranje odpadnega olja) je prejel Luka Vetter, ki je izdelal najzanimivejši logotip tega projekta.

Kot končni rezultat pa so nastala ekološka navodila in priporočila za vsakdanjo rabo v obliki letakov in plakatov. Z njimi bomo opozorili učence, učitelje in starše v naši okolici, pa tudi širom Koroške in Slovenije na vsakdanje ekološko obnašanje.

S tem namenom je bil ustvarjen tudi posnetek, na katerega smo še posebej ponosni, saj je nastal v času koronavirusa, torej dela na daljavo. Zato gre zahvala in pohvala vsem, ki so se potrudili in ekološko porabili svoj prosti čas.

Ogledate si ga lahko na spletnem naslovu:

POVEZAVA

Mentorica: Aleksandra Slatinšek Mlakar

Somentorice: Romana Finžgar, Kristina Ješovnik, Saša Kos Pušnik

Posnetek projekta s KOROŠKE REGIONALNE TELEVIZIJE:

POVEZAVA