Na Ravnah na Kor., 15. 1. 2022

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se:

  1. s 17. januarjem 2022 zaradi odrejene karantene za 7. c izvaja izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 7 delovnih dni), praviloma do 18. 1. 2022. 
  • s 17. januarjem 2022 zaradi odrejene karantene za 9. c izvaja izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 7 delovnih dni), praviloma do 19. 1. 2022;
  • s 17. januarjem 2022 zaradi odrejene karantene za 1. b in nekaterih učencev jutranjega varstva 1. a izvaja izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 7 delovnih dni), praviloma do 20. 1. 2022;

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Bojana Verdinek, ravnateljica