Šolsko leto: 2022/23

Letošnji izdelki pri pouku obveznega izbirnega predmeta Klekljanje.

Mentorica: Helena Ošlovnik