SPOŠTOVANI STARŠI, DRAGI UČENCI!

Od ponedeljka, 19. 10. 2020, bo pouk za 6., 7., 8. in 9. razred potekal na daljavo.

Učenci so dobili navodila za SPLETNE UČILNICE, v katerih bodo imeli napotke za delo pri posameznem predmetu.