DAN ZLATIH KNJIG

»Dobra knjiga je zlata knjiga.« (France Bevk)

17. septembra, na dan rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka, praznujemo
dan zlatih knjig. Hkrati je ta dan tudi uradni začetek branja za bralno značko,
ki učence spodbuja k branju in dviguje njihovo bralno kulturo. Društvo Bralna značka Slovenije
ta dan obeležuje s podelitvijo darilnih slikanic za prvošolčke.
Naši prvošolčki so v ponedeljek, 19. 9. 2022, obiskali šolsko knjižnico. Prisluhnili so
pravljici O volku, ki je iskal pravljico in v dar prejeli izvirno slovensko leposlovno delo Ide
Mlakar Črnič Kako sta Bibi in Gusti prezvijačila hrib.

Simona Grabner