PONEDELJEK

TOREK   SREDA  ČETRTEK  PETEK

 IZBIRNI PREDMETI

12. TEDEN

1. 6.
do
5. 6. 2020

6. a 6. b
SLJ TJA
NAR MAT
NAR SLJ
TIT LUM
TIT ZGO

OSTALO:

NIP Nemščina

6. a 6. b
ZGO MAT
MAT GUM
TJA TJA
SLJ SLJ
ŠPO ŠPO
11. TEDEN

25. 5.
do
29. 5. 2020

 SLOVENŠČINA 6. r

ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

 MATEMATIKA 6. r

GEOGRAFIJA 6. r

ŠPORT 6. r

SLOVENŠČINA 6. r

NARAVOSLOVJE 6. r

ŠPORT 6. r

 MATEMATIKA 6. r

ZGODOVINA 6. r

GLASBA 6. r

 ANGLEŠČINA 6. r

Reš.TJA

TEHNIKA 6. r

ŠPORT 6. r

RAČ 6. r

Nemščina 6. r

ŠPORT

 

10. TEDEN

18. 5.
do
22. 5. 2020

 SLOVENŠČINA 6. r

ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

 

 MATEMATIKA 6. r

GEOGRAFIJA 6. r

ŠPORT 6. r

SLOVENŠČINA 6. r

NARAVOSLOVJE 6. r

 MATEMATIKA 6. r

ZGODOVINA 6. r

GLASBA 6. r

ŠPORT 6. r

 ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

TEHNIKA 6. r

ŠPORT 6. r

NIP TEHNIKA

NIP UMETNOST

 NIP Nemščina

Šport

9. TEDEN

11. 5.
do
15. 5. 2020

SLOVENŠČINA 6. r

ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

 MATEMATIKA 6. r

GEOGRAFIJA 6. r

ŠPORT 6. r

 SLOVENŠČINA 6. r

NARAVOSLOVJE 6. r

 MATEMATIKA 6. r

ZGODOVINA 6. r

GLASBA 6. r

ŠPORT 6. r

 ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

TEHNIKA 6. r

ŠPORT 6. r

 NIP Nemščina 6. r

RAČ 6. r

ŠPORT

8. TEDEN

4. 5.
do
8. 5. 2020

 SLOVENŠČINA 6. r

ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

 MATEMATIKA 6. r

GEOGRAFIJA 6. r

ŠPORT 6. r

 SLOVENŠČINA 6. r

NARAVOSLOVJE 6. r

 MATEMATIKA 6 .r

ZGODOVINA 6. r

ŠPORT 6. r

GLASBA 6. r

 ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

Reš.TJA_6.r

TEHNIKA 6. r

ŠPORT 6. r

 NIP TEHNIKA 6. r

NIP UMETNOST 6. r

ŠPORT

Nemščina 6. r

7. TEDEN

27. 4.
do
1. 5. 2020

 ponedeljek, 27. 4. 2020

PRAZNIK

Dan upora proti okupatorju

petek, 1. 5. 2020

PRAZNIK DELA

6. TEDEN

20. 4.
do
24. 4. 2020

 SLOVENŠČINA 6. r

ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

MATEMATIKA 6. r

ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

TEHNIKA 6. r

 SLOVENŠČINA 6. r

NARAVOSLOVJE 6. r

LIKOVNA 6. r

 MATEMATIKA 6. r

ZGODOVINA 6. r

GLASBA 6. r

ŠPORT 6. r

 TEHNIŠKI DAN

 ŠPORT 6. r

Nemščina 6. r

RAČ 6. r

OSTALO:

Vaje za MAT tekmovanje

5. TEDEN

13. 4.
do
17. 4. 2020

 VELIKONOČNI PONEDELJEK – prosto

 MATEMATIKA 6. r

GEOGRAFIJA 6. r

ŠPORT 6. r

LIKOVNA 6. r

 

 KD, V DUHU ČASA, 15. 4. 2020

MATEMATIKA 6. r

SLOVENŠČINA 6. r

NARAVOSLOVJE 6. r

GLASBA 6. r

 ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

SLOVENŠČINA 6. r

ZGODOVINA 6. r

ŠPORT 6. r

 NIP
TEHNIKA 6. r
NIP
UMETNOST
6. rNemščina 6. rŠPORT 6. rOSTALO:Vaje za MAT tekmovanje

4. TEDEN

6. 4.
do
10. 4. 2020

 SLOVENŠČINA 6. a

SLOVENŠČINA 6. b

ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

ŠPORT 6. r

 MATEMATIKA 6. r

GEOGRAFIJA 6. r

GOSPODINJSTVO 6. a

ŠPORT 6. r

 

SLOVENŠČINA 6. a

SLOVENŠČINA 6. b

NARAVOSLOVJE 6. r

ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

LIKOVNA – imaš delo iz prejšnjih tednov

 MATEMATIKA 6. r

ZGODOVINA 6. r

TEHNIKA 6. r

ŠPORT 6. r

 DAN ZDRAVJA

 RAČ 6. r

 Nemščina 6. r

ŠPORT 6. r

OSTALO:

FOLKLORA

 

3. TEDEN

30. 3.
do
3. 4. 2020

 SLOVENŠČINA 6. r

ANGLEŠČINA 6.a

ANGLEŠČINA 6. b

 MATEMATIKA 6. r

GEOGRAFIJA 6. r

GOSPODINJSTVO 6. a

GOSPODINJSTVO 6. b

ŠPORT 6. r

 

  SLOVENŠČINA 6. r

NARAVOSLOVJE 6. r – 1. del

NARAVOSLOVJE 6. r – 2. del

 

 MATEMATIKA 6. r

ZGODOVINA 6. r

GLASBA 6. r

ŠPORT 6. r

 ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

TEHNIKA 6. r

ŠPORT 6. r

 NIP
Nemščina 6. r
NIP
TEHNIKA 6. r
NIP
UMETNOST
6. r

2.

T
E
D
E
N

 23. 3.
do
27. 3. 2020

 SLOVENŠČINA 6. r

ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

 

 MATEMATIKA
6. r
GEOGRAFIJA 6. rGOSPODINJSTVO 6. aGOSPODINJSTVO 6. bŠPORT 6. r

 SLOVENŠČINA 6. r

NARAVOSLOVJE 6. r

LIKOVNA UMETNOST 6. r

 

 MATEMATIKA 6. r

ZGODOVINA 6. r

GLASBA 6. r

ŠPORT 6. r

 ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

TEHNIKA 6. r

ŠPORT 6. r

 Nemščina
6. r

RAČ 6. r

(SCRATCH)

Šport

 

1.

T
E
D
E
N

 16. 3.
do
20. 3. 2020

 SLOVENŠČINA 6. r

CILJI: ZA SKLOP

ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

 MATEMATIKA
6. r

GEOGRAFIJA 6. r

GOSPODINJSTVO 6. r

SLOVENŠČINA 6. r

NARAVOSLOVJE 6. r

MATEMATIKA 6. r

ZGODOVINA 6. r

GLASBA 6. r

ŠPORT 6. r

 

ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

TEHIKA 6.r

ŠPORT 6. r

ŠPORT

 NIP Nemščina
6. r
NIP UmetnostNIP Tehnika

Nekaj splošnih vsebin in vsebin razširjenega programa najdete v spletni učilnici, pod VSEBINA ZA VSE.