PONEDELJEK TOREK  SREDA  ČETRTEK  PETEK OSTALO 
12. TEDEN

1. 6.
do
5. 6. 2020

11. TEDEN

25. 5.
do
29. 5. 2020

 SLOVENŠČINA 5. r

DRUŽBA 5. r

ŠPORT 5. r

MATEMATIKA 5. r

NARAVOSLOVJE 5. r – 1. del

NARAVOSLOVJE 5. r – 2. del

NARAVOSLOVJE 5. r – 3. del

SLOVENŠČINA 5. r – 1. del

SLOVENŠČINA 5. r – 2. del

ANGLEŠČINA 5. a

ANGLEŠČINA 5.b, 5. c

ŠPORT 5. r

MATEMATIKA 5. r

GLASBA 5. r

GOSPODINJSTVO 5. r

ANGLEŠČINA 5. r

DRUŽBA 5. r – 1. del

DRUŽBA 5. r – 2. del

LIKOVNA 5. r

  IZBIRNI PREDMETI:

RAČ 5. r

Nemščina 5. r

ŠPORT

 

10. TEDEN

18. 5.
do
22. 5. 2020

 SLOVENŠČINA 5. r

DRUŽBA 5. r

ŠPORT 5. r

 MATEMATIKA 5. r

NARAVOSLOVJE 5. r – 1. del

NARAVOSLOVJE 5. r – 2. del

NARAVOSLOVJE 5. r – 3. del

 

 SLOVENŠČINA 5. r – 1. del

SLOVENŠČINA 5. r – 2. del

Reš.SLJ

ANGLEŠČINA 5. a

ANGLEŠČINA 5. b, 5. c

ŠPORT 5. r

 

MATEMATIKA 5. r

GOSPODINJSTVO 5. r

GLASBA 5. r

 ANGLEŠČINA 5. a

ANGLEŠČINA 5. b, 5. c

DRUŽBA 5. r – 1. del

DRUŽBA 5. r – 2. del

LIKOVNA 5. r

  IZBIRNI PREDMETI:

NIP UMETNOST

NIP TEHNIKA

 NIP Nemščina

Šport

9. TEDEN

11. 5.
do
15. 5. 2020

 SLOVENŠČINA 5. r – 1. del

SLOVENŠČINA 5. r – 2. del

DRUŽBA 5. r

ŠPORT 5. r

 MATEMATIKA 5. r

NARAVOSLOVJE 5. r – 1. del

NARAVOSLOVJE 5. r – 2. del

NARAVOSLOVJE 5. r – 3. del

SLOVENŠČINA 5. r – 1. del

SLOVENŠČINA 5. r – 2. del

ANGLEŠČINA 5. a

ANGLEŠČINA 5. b, 5.c

ŠPORT 5. r

MATEMATIKA 5. r

GOSPODINJSTVO 5. r

GLASBA 5. r

 ANGLEŠČINA 5. a

ANGLEŠČINA 5. b, 5. c

DRUŽBA 5. r – 1. del

DRUŽBA 5. r -2. del

LIKOVNA 5. r

   IZBIRNI PREDMETI:

NIP Nemščina 5. r

RAČ 5. r

ŠPORT

PODALJŠANO BIVANJE:

OPB 5. r (učitelj Roman Hӧlzl)

 

8. TEDEN

4. 5.
do
8. 5. 2020

 SLOVENŠČINA 5. r

DRUŽBA 5. r

ŠPORT 5. r

 MATEMATIKA 5. r

NARAVOSLOVJE 5. r – 1. del

NARAVOSLOVJE 5. r – 2. del

 

SLOVENŠČINA 5. r

ANGLEŠČINA 5. a

ANGLEŠČINA 5. B, 5. C

ŠPORT 5. r

MATEMATIKA 5. r

GOSPODINJSTVO 5. r

GLASBA 5. r

 DRUŽBA 5. r – 1. del

DRUŽBA 5. r – 2. del

ANGLEŠČINA 5. a

ANGLEŠČINA 5. b, 5. c

LIKOVNA 5. r

  IZBIRNI PREDMETI:

TEHNIKA 5. r

UMETNOST 5. r

ŠPORT

Nemščina 5. r

PODALJŠANO BIVANJE:

OPB 5. r (učitelj Roman Hӧlzl)

OSTALO:

Razredna ura: NASILJE

 

7. TEDEN

27. 4.
do
1. 5. 2020

 ponedeljek, 27. 4. 2020

PRAZNIK

Dan upora proti okupatorju

petek, 1. 5. 2020

PRAZNIK DELA

6. TEDEN

20. 4.
do
24. 4. 2020

 SLOVENŠČINA 5. r

DRUŽBA 5. r – 1. del

DRUŽBA 5. r – 2. del

ŠPORT 5. r

 

 MATEMATIKA 5. r

NARAVOSLOVJE 5. r – 1. del

NARAVOSLOVJE 5. r – 2. del

NARAVOSLOVJE 5. r – 3. del

 Tehniški dan: DAN ZEMLJE

 

ŠPORT 5. r

 

MATEMATIKA 5. r

GOSPODINJSTVO 5. r

ANGLEŠČINA 5. r

GLASBA 5. r

 SLOVENŠČINA 5. r

ANGLEŠČINA 5. a

ANGLEŠČINA 5. b, 5. c

LIKOVNA 5. r

Reš.MAT

 IZBIRNI PREDMETI:

ŠPORT 5. r

Nemščina 5. r

RAČ 5. r

PODALJŠANO BIVANJE:

OPB 5. r (učitelj Roman Hӧlzl)

OSTALO:

Vaje za MAT tekmovanje

Razredna ura: NASILJE

5. TEDEN

13. 4.
do
17. 4. 2020

 VELIKONOČNI PONEDELJEK – prosto

 SLOVENŠČINA 5. r

MATEMATIKA 5. r

DRUŽBA 5. r

SLOVENŠČINA 5. r

ANGLEŠČINA 5. a

ANGLEŠČINA 5.b, 5. c

NARAVOSLOVJE 5. r – 1. del

NARAVOSLOVJE 5. r – 2. del

MATEMATIKA 5. r

GLASBA 5. r

ŠPORT 5. r

DRUŽBA 5. r – 1. del

DRUŽBA 5. r – 2. del

ANGLEŠČINA 5. r

LIKOVNA 5. r

 IZBIRNI PREDMETI:

TEHNIKA 5. r

UMETNOST 5. r

Nemščina 5. r

ŠPORT 5. r

PODALJŠANO BIVANJE:

OPB 5. r (učitelj Roman Hӧlcl)

OSTALO:

Vaje za MAT tekmovanje

4. TEDEN

6. 4.
do
10. 4. 2020

 SLOVENŠČINA 5. r

DRUŽBA 5. r

ŠPORT 5. r

 TEHNIŠKI DAN – KULTURNA DEDIŠČINA (Običaji in velika noč)

SLOVENŠČINA 5. r

NARAVOSLOVJE 5. r

ANGLEŠČINA 5. a

ANG-5.a -dodatek

ANGLEŠČINA 5. b, 5. c

 

 MATEMATIKA 5. r

LIKOVNA 5. r

GOSPODINJSTVO 5. r

GLASBA 5. r

 

 DAN ZDRAVJA

  IZBIRNI PREDMETI:

RAČ 5. r

Nemščina 5. r

ŠPORT 5. r

PODALJŠANO BIVANJE:

OPB 5. r (učitelj Roman Hӧlzl) 

3. TEDEN

30. 3.
do
3. 4. 2020

 SLOVENŠČINA 5. r

DRUŽBA 5. r

ŠPORT 5. r

 

 

 

 MATEMATIKA 5. r

NARAVOSLOVJE 5. razred – 1. del

NARAVOSLOVJE 5. r – 2. del

NARAVOSLOVJE 5. r – 3. del

 SLOVENŠČINA 5. r

ANGLEŠČINA 5. a

ANGLEŠČINA 5. b, 5. c

ŠPORT 5. r

 MATEMATIKA 5. r

GOSPODINJSTVO 5. r

GLASBA 5. r

 DRUŽBA 5. r – 1. del

DRUŽBA 5. r – 2. del

LIKOVNA 5. r

ANGLEŠČINA 5. a

ANGLEŠČINA 5. b, 5. c

 

 IZBIRNI PREDMETI:

NIP
Nemščina 5. r

NIP
TEHNIKA 5. r

NIP
UMETNOST 5. r

PODALJŠANO BIVANJE:

OPB 5. r (učitelj Roman Hölcl)

OPB 5. r (učiteljica Saša Petrovič)

PROMET:

Promet

 

2.

T
E
D
E
N

 23. 3.
do
27. 3. 2020

 SLOVENŠČINA 5. r

DRUŽBA 5. razred

ŠPORT 5. razred

MATEMATIKA 5. r

NIT 5. razred 1. del

NIT 5. razred 2. del

NIT 5. razred 3. del

 

 

SLOVENŠČINA 5. r – 1. del

SLOVENŠČINA 5. r – 2. del

ANGLEŠČINA 5. a

ANGLEŠČINA 5. b, 5. c

ŠPORT 5. razred

MATEMATIKA 5. r

GOSPODINJSTVO 5. r

GLASBA 5. r

 

DRUŽBA 5. r – 1. del

DRUŽBA 5. r – 2. del

ANGLEŠČINA 5. a

ANGLEŠČINA 5.b, 5.c

LIKOVNA 5. r

IZBIRNI PREDMETI:

Nemščina 5. r

RAČ 5. r

VIDEO-
SCRATCH

Šport

PROMET:

Kolesar

PODALJŠANO BIVANJE:

OPB 5. r (učitelj Roman Hölcl)

1.

T
E
D
E
N

 16. 3.
do
20. 3. 2020

SLOVENŠČINA 5. razred, 16. 3. 2020

GOSPODINJSTVO 5. razred,
16. 3. 2020

MATEMATIKA 5. r

LIKOVNA VZGOJA 5. r

GLASBA 5. r

ŠPORT 5. r

DRUŽBA 5. r (1. naloga:
18. 3. 2020)

DRUŽBA 5. r (2. naloga:
18. 3. 2020)

DRUŽBA 5. r (3. naloga:
18. 3. 2020)

NIT 5. razred – 1. naloga

NIT 5. razred – 2. naloga

NIT 5. razred – 3. naloga

ANGLEŠČINA 5. A – 1. del

ANGLEŠČINA 5. B, C – 1. del

ANGLEŠČINA 5. A – 2. del

ANGLEŠČINA 5. B, C – 2. del

IZBIRNI PREDMETI:

NIP
Nemščina 5. r

NIP
Umetnost

NIP Tehnika

 PODALJŠANO BIVANJE:

 OPB (učiteljica Saša Petrovič)

OPB 5. r (Učiteljica Saša Petrovič)

Nekaj splošnih vsebin in razširjenega programa najdete v spletni učilnici, pod VSEBINA ZA VSE.