Predstavitev delovanja Zdrave šole na OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem od začetkov, 1993 do danes.