Začetek pouka je v ponedeljek, 3. septembra 2018. 

Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

 1. ocenjevalno obdobje: od 3. septembra 2018 do 31. januarja 2019,
 2. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja 2019 do 24. junija 2019.

Zaključek pouka za učence 9. razreda in razdelitev spričeval je 14. junija 2019.

Zaključek pouka za vse ostale učence in razdelitev spričeval je 24. junija 2019.

 

Prosto med počitnicami po šolskem koledarju:

 • JESENSKE počitnice: od 29. 10. 2018 do 2. 11. 2018
 • NOVOLETNE počitnice: od 24. 12. 2018 do 2. 1. 2019
 • ZIMSKE počitnice: od 18. 2. 2019 do 22. 2. 2019
 • PRVOMAJSKE počitnice: od 27. 4. 2019 do 3. 5. 2019
 • LETNE počitnice: od 26. 6. 2019 do 31. 8. 2019

Prosti dnevi ob državnih praznikih:

 • 31. oktober – dan reformacije
 • 1. november – dan spomina na mrtve
 • 25. december – božič
 • 26. december – dan samostojnosti in enotnosti
 • 1. in 2. januar – novo leto
 • 22. april – velikonočni ponedeljek
 • 27. april – dan upora proti okupatorju
 • 1. in 2. maj – praznik dela
 • 25. junij – dan državnosti

 DELOVNE SOBOTE:

 • 9. 2018 – nadomeščanje pouka prostega dne, 24. 12. 2018.
 • 2. 2019 – pouk v skladu z 2. odstavkom 4. člena Pravilnika o šolskem koledarju.
 • 5. 2019 – nadomeščanje pouka prostega dne, 3. 5. 2019

 

Informativna dneva v SREDNJIH ŠOLAH: 15. in 16. februar 2019

 

Predmetni, razredni in popravni izpiti:

 1. rok: 17. 6.–1. 7. 2019 za učence 9. razreda
 2. 6.–9. 7. 2019 za učence ostalih razredov
 3. rok: 19. 8.–30. 8. 2019

 

Obvezno nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda

 • Torek, 7. maj 2019: NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
 • Četrtek, 9. maj 2019: NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
 • Ponedeljek, 13. maj 2019: NPZ iz angleščine za 6. in 3. predmet v 9. razredu, ki ga določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Informacije za učence in starše so na spletni strani Rica http://www.ric.si

 

 

Valeta za učence 9. razreda bo v petek, 7. junija 2019.