Popoldanske govorilne ure so drugi ponedeljek v mesecu od 18.00 do 19.00. Izvedba v dogovoru z razrednikom!

V mesecu oktobru: 11. OKTOBER 2021

V mesecu novembru: 8. NOVEMBER 2021

V mesecu decembru: 13. DECEMBER 2021

Učitelji so v času govorilnih ur dosegljivi na spodnjih telefonskih številkah:

TELEFONSKE ŠTEVILKE

V času skupnih govorilnih ur so v šoli VSI učitelji, svetovalna služba in ravnateljica.

————————————————————————————————————————————————

Govorilne ure dopoldan

UČITELJ/-ica GOVORILNA URA
1. a

Andreja KEBER, profesorica RP

Saša KOMAR, profesorica RP

PON., 4. ura, 11.10–11.55

PON., 4. ura, 11.10–11.55

1. b

Marija MIRNIK, učiteljica RP

Janja ČEBULJ, dipl. vzgojiteljica

TOR., 4. ura, 11.10–11.55

TOR., 4. ura, 11.10–11.55

2. a Lucija GORJUP, profesorica RP PON., 4. ura, 11.10–11.55
2. b Katja ŠTERN, profesorica RP TOR., 2. ura, 9.10–9.55
3. a Edit SEKAVČNIK, profesorica RP SRE., 2. ura, 9.10–9.55
3. b Jasna BEZJAK ZAVRŠNIK, profesorica RP TOR., 3. ura, 10.20–11.05
4. a Milena SINANOVIČ, profesorica RP TOR., 3. ura, 10.20–11.05
4. b Tanja MAVREL, učiteljica RP TOR., 5. ura, 12.00–12.45
5. a Jure HRVACKI, profesor RP SRE., 4. ura, 11.10–11.55
5. b Mag. Aleksandra S. MLAKAR, profesorica RP SRE., 1. ura, 8.20–9.05
6. a Ožbalt ZMAGAJ, profesor RP SRE., 4. ura, 11.10–11.55
6. b Tanja KRIVEC, profesorica GUM PON., 4. ura, 11.10–11.55
7. a Saša KOS PUŠNIK, profesorica TJA, SLJ ČET., 3. ura, 10.20–11.05
7. b Nives KASPER MRDAVŠIČ, učiteljica TIT, FIZ ČET., 2. ura, 9.10–9.55
7. c Nina GLADEŽ, profesorica TJA, SLJ PON., 4. ura, 11.10–11.55
8. a Cvetka PETRIČ, učiteljica MAT, FIZ SRE., 5. ura, 12.00–12.45
8. b

Karolina KUMPREJ PEČEČNIK,

učiteljica BIO, GOS, NAR

PON., 2. ura, 9.10–9.55
9. a Franja Katarina OFIČ, profesorica TJA, TJN SRE., 4. ura, 11.10–11.55
9. b Romana FINŽGAR, prof. KEM, BIO, NAR PON., 2. ura, 9.10–9.55
9. c Mateja ČEBULJ, profesorica SLJ SRE., 2. ura, 9.10–9.55
Vanja BENKO, profesorica SLJ SRE., 2. ura, 9.10–9.55
Miha BREZOVNIK, profesor RP PON., 3. ura, 10.20–11.05
Gregor ČUK, profesor ŠPO TOR., 2. ura, 9.10–9.55
Jure DRETNIK, profesor ŠPO TOR., 2. ura, 9.10–9.55
Kristina JEŠOVNIK, profesorica TJN SRE., 4. ura, 11.10–11.55
Aleksandra KNEZ, profesorica ŠPO TOR., 2. ura, 9.10–9.55
Špela MEDVED, profesorica SLJ, TJA SRE., 2. ura, 9.10–9.55
Branko MERKAČ, učitelj ŠPO PON., 4. ura, 11.10–11.55
Helena OŠLOVNIK, profesorica MAT, RAČ PON., 3. ura, 10.20–11.05
Marjeta PETROVIČ, učiteljica ZGO, DKE ČET., 2. ura, 9.10–9.55
Simon ROŽIČ, profesor GEO, ZGO SRE., 3. ura, 10.20–11.05
Jožica ŠTAVDEKAR, učiteljica RP TOR., 3. ura, 10.20–11.05
Petra ŠTUMPFL, socialna pedagoginja PET., 1. ura, 8.20–9.05
Alijana TERTINEK, profesorici LUM ČET., 5. Ura, 12.00–12.45
Simona URANC, prof. GEO, ZGO TOR., 4 ura, 11.10–11.55
Nina VIDOVIČ, prof. defektologije PON., 3. ura, 10.20–11.05
Darja VRHOVNIK, učiteljica FIZ, MAT SRE., 1. ura, 8.20–9.05

————————————————————————————————————————————————