PONEDELJEK

TOREK   SREDA  ČETRTEK  PETEK

 IZBIRNI PREDMETI

1.

T
E
D
E
N

 16. 3.
do
20. 3. 2020

 SLOVENŠČINA 7. r

ANGLEŠČINA 7. a

ANGLEŠČINA 7. b

MATEMATIKA 7.r

GEOGRAFIJA 7. r

DKE 7.r

SLOVENŠČINA 7. r

NARAVOSLOVJE 7. a 

NARAVOSLOVJE 7. b (1. del)

NARAVOSLOVJE 7. b (2. del)

 

MATEMATIKA 7. r

ZGODOVINA 7. r

GLASBA 7. r

ANGLEŠČINA 7. a 1. del

ANGLEŠČINA 7. a – 2. del

ANGLEŠČINA 7. b

NARAVOSLOVJE 7. b

TEHNIKA 7. r

ŠPORT 7. r

ŠPORT

 

 SPH 7. a,7. b

ŠOLSKO NOVINARSTVO

NEMŠČINA 7. r

Obdelava gradiv LES 7. r

ŠPORT ZA ZDRAVJE 7. r

2.

T
E
D
E
N

 23. 3.
do
27. 3. 2020

 SLOVENŠČINA 7. r

ANGLEŠČINA 7. a

ANGLEŠČINA 7. b

ŠPORT 7. r

 MATEMATIKA 7. r

GEOGRAFIJA 7. r

DKE 7. r

 

SLOVENŠČINA 7. r

NARAVOSLOVJE 7. a – 1. del

NARAVOSLOVJE 7. a  – 2. del

NARAVOSLOVJE 7. b

Kviz NAR 7. r

LIKOVNA UMETNOST 7. r

LUM 7. r – učni list

MATEMATIKA 7. r

ZGODOVINA 7. a

ZGODOVINA 7. b

GLASBA 7. r

 ANGLEŠČINA 7. a

ANGLEŠČINA 7. b

NARAVOSLOVJE 7. b

TEHNIKA 7. r

ŠPORT 7. r

 

 Nemščina 7. r

RAČUNALNIŠTVO 7. r

(VIDEO SCRATCH)

Šport in Ples

Gledališki

ŠOLSKO NOVINARSTVO

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

 

 PROSIMO VSE, DA IZPOLNITE ANKETO O DELU DOMA – ANKETA

Nekaj splošnih vsebin in vsebin razširjenega programa najdete v spletni učilnici, pod VSEBINA ZA VSE.