SPLOŠNA POJASNILA

V skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13) izvajamo na naši šoli neobvezne izbirne predmete v 4., 5. in 6. razredu.

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, računalništva, športa ter tehnike. Predmeti se izvajajo po eno uro tedensko, razen drugi tuji jezik po dve uri. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk pri predmetu, ki ga izbere na svojo željo oz. sposobnost. Seveda pa se lahko učenec v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta. Učenec lahko vsako leto zamenja NIP, če to želi. Lahko pa svoje znanje pri istem predmetu nadgrajuje in poglablja od 4. do 6. razreda, pri tujem jeziku pa od 4. do 9. razreda.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih. Vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Če si ob začetku šolskega leta učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. do zapolnitve posamezne učne skupine.

Šola samostojno organizira in oblikuje učne skupine, skladno s predpisanimi normativi, za vsako šolsko leto posebej.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov, se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali v predurah, po pouku 6. ali 7. uro ali v času podaljšanega bivanja, lahko tudi v obliki blok ur, v tem primeru vsakih 14 dni.

PREDSTAVITEV PREDMETOV:

NEMŠČINA

RAČUNALNIŠTVO

ŠPORT

TEHNIKA

OPIS IZBIRE

Prijavo izpolnite do petka, 19. maja 2023.