PONEDELJEK

TOREK   SREDA  ČETRTEK  PETEK

 IZBIRNI PREDMETI

1.

T
E
D
E
N

 16. 3.
do
20. 3. 2020

 SLOVENŠČINA 8. r

REŠITVE – SLJ 8. r

ANGLEŠČINA 8. r

FIZIKA 8. r

UTRJEVANJE – Fizika sile

REŠITVE:

SILE

 MATEMATIKA 8. r

GEOGRAFIJA 8. r

DKE 8. a

DKE 8. b

 SLOVENŠČINA 8. r

REŠITVE –
SLJ 8. r

BIOLOGIJA 8. r

MATEMATIKA 8. r

ZGODOVINA
8. a (1. del)

ZGODOVINA
8. a (2. del)

ZGODOVINA
8. b
 – 1. del

ZGODOVINA 8. b – 2. del

 

GLASBA 8. r

ANGLEŠČINA (Ofič) 8. r

ANGLEŠČINA (Kos Pušnik) 8.r

ANGLEŠČINA (Zajec) 8. r

REŠITVE ANG.

KEMIJA 8. a

KEMIJA 8. b

TEHNIKA 8. r

ŠPORT 8. r

ŠPORT

 ŠOLSKO NOVINARSTVO

NEMŠČINA 8. r

NAČINI PREHRANJEVANJA

.

T
E
D
E
N

 23. 3.
do
27. 3. 2020

 SLOVENŠČINA
8. r
ANGLEŠČINA 8. r (Ofič)ANGLEŠČINA 8. r (Zajec)

REŠITVE ANG.

POVEZAVA NA POSNETEK

ANGLEŠČINA 8. r (Kos Pušnik)

FIZIKA 8. r

PREVERJANJE MATEMATIKA 8. r

MATEMATIKA 8. r

GEOGRAFIJA 8. r

DKE 8. a

DKE 8. b

ŠPORT 8. r

 SLOVENŠČINA
8. r
BIOLOGIJA 8. rLIKOVNA UMETNOST 8. r
MAT 8. r 
reš.za nazaj

MATEMATKA 8.r

ZGODOVINA 8. a – 1. del

ZGODOVINA 8. a – 2. del

ZGODOVINA 8. b

GLASBA 8. r

 ANGLEŠČINA 8. r (Kos Pušnik)

ANGLEŠČINA 8. r (Ofič)

ANGLEŠČINA 8. r (Zajec)

KEMIJA 8. a

KEMIJA 8. b

TEHNIKA 8. r

ŠPORT 8. r

 

 Nemščina 8. r

RAČUNALNIŠTVO 8. r

Šport in Ples

Gledališki

ŠOLSKO NOVINARSTVO

NAČINI PREHRANJEVANJA

 PROSIMO VSE, DA IZPOLNITE ANKETO O DELU DOMA – ANKETA

Nekaj splošnih vsebin in vsebin razširjenega programa najdete v spletni učilnici, pod VSEBINA ZA VSE.