PONEDELJEK

TOREK   SREDA  ČETRTEK  PETEK

 IZBIRNI PREDMETI

1.

T
E
D
E
N

 16. 3.
do
20. 3. 2020

 SLOVENŠČINA 6. r

CILJI: ZA SKLOP

ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

 MATEMATIKA
6. r

GEOGRAFIJA 6. r

GOSPODINJSTVO 6. r

SLOVENŠČINA 6. r

NARAVOSLOVJE 6. r

MATEMATIKA 6. r

ZGODOVINA 6. r

GLASBA 6. r

ŠPORT 6. r

 

ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

TEHIKA 6.r

ŠPORT 6. r

ŠPORT

 NIP Nemščina
6. r
NIP UmetnostNIP Tehnika

2.

T
E
D
E
N

 23. 3.
do
27. 3. 2020

 SLOVENŠČINA 6. r

ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

 

 MATEMATIKA
6. r
GEOGRAFIJA 6. rGOSPODINJSTVO 6. aGOSPODINJSTVO 6. bŠPORT 6. r

 SLOVENŠČINA 6. r

NARAVOSLOVJE 6. r

LIKOVNA UMETNOST 6. r

 

 MATEMATIKA 6. r

ZGODOVINA 6. r

GLASBA 6. r

ŠPORT 6. r

 ANGLEŠČINA 6. a

ANGLEŠČINA 6. b

TEHNIKA 6. r

ŠPORT 6. r

 Nemščina
6. r

RAČUNALNIŠTVO 6. r

(VIDEO SCRATCH)

Šport

 

 PROSIMO VSE, DA IZPOLNITE ANKETO O DELU DOMA – ANKETA

Nekaj splošnih vsebin in vsebin razširjenega programa najdete v spletni učilnici, pod VSEBINA ZA VSE.