PONEDELJEK TOREK  SREDA  ČETRTEK  PETEK OSTALO 

1.

T
E
D
E
N

 16. 3.
do
20. 3. 2020

SLOVENŠČINA 5. razred, 16. 3. 2020

GOSPODINJSTVO 5. razred,
16. 3. 2020

MATEMATIKA 5. r

LIKOVNA VZGOJA 5. r

GLASBA 5. r

ŠPORT 5. r

DRUŽBA 5. r (1. naloga:
18. 3. 2020)

DRUŽBA 5. r (2. naloga:
18. 3. 2020)

DRUŽBA 5. r (3. naloga:
18. 3. 2020)

NIT 5. razred – 1. naloga

NIT 5. razred – 2. naloga

NIT 5. razred – 3. naloga

ANGLEŠČINA 5. A – 1. del

ANGLEŠČINA 5. B, C – 1. del

ANGLEŠČINA 5. A – 2. del

ANGLEŠČINA 5. B, C – 2. del

IZBIRNI PREDMETI:

NIP Nemščina 5. r

NIP Umetnost

NIP Tehnika

 PODALJŠANO BIVANJE:

 OPB (učiteljica Saša Petrovič)

OPB 5. r (Učiteljica Saša Petrovič)

2.

T
E
D
E
N

 23. 3.
do
27. 3. 2020

 SLOVENŠČINA 5. r

DRUŽBA 5. razred

ŠPORT 5. razred

MATEMATIKA 5. r

NIT 5. razred 1. del

NIT 5. razred 2. del

NIT 5. razred 3. del

 

 

SLOVENŠČINA 5. r – 1. del

SLOVENŠČINA 5. r – 2. del

ANGLEŠČINA 5. a

ANGLEŠČINA 5. b, 5. c

ŠPORT 5. razred

MATEMATIKA 5. r

GOSPODINJSTVO 5. r

GLASBA 5. r

 

DRUŽBA 5. r – 1. del

DRUŽBA 5. r – 2. del

ANGLEŠČINA 5. a

ANGLEŠČINA 5.b, 5.c

LIKOVNA 5. r

IZBIRNI PREDMETI:

Nemščina 5. r

RAČUNALNIŠTVO 5. r

(VIDEO SCRATCH)

Šport

PROMET:

Kolesar

PODALJŠANO BIVANJE:

OPB 5. r (učitelj Roman Hölcl)

 PROSIMO VSE, DA IZPOLNITE ANKETO O DELU DOMA – ANKETA

Nekaj splošnih vsebin in razširjenega programa najdete v spletni učilnici, pod VSEBINA ZA VSE.