Spoštovani starši in učenci!

Naprošamo vas, da izpolnite prijavnice za podaljšano bivanje, razširjen program, neobvezne izbirne predmete in obvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto.

Za lažjo izbiro in pregled, smo vam pripravili spodnjo tabelo, v kateri najdete povezave na opise predmetov/dejavnosti in opis za izbiro posameznih predmetov/dejavnosti.

Po ogledu opisov predmetov in navodila za izbiro, na portalu Lo.polis izberete predmete/dejavnosti. Otroke lahko prijavite na predmete/dejavnosti, ki se vam bodo za posameznega otroka odprli/-e v programu Lo.Polis.

https://www.lopolis.si/prijava

Prijave zbiramo do 19. 5. 2023.

Naj spomnimo:

  • bodoči 2. r. do vključno bodoči 5. r. lahko otroka vpišete v PODALJŠANO BIVANJE,
  • bodoči 2. r. do vključno 9. r. lahko izbira dejavnosti v okviru RAZŠIRJENEGA PROGRAMA, ki jih najde pod naborom v portalu Lo.Polis za svojega otroka,
  • bodoči 4. r. do vključno 6. r. lahko izbere NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET,
  • bodoči 7. r. do vključno 9. r. pa mora izbrati 2 uri OBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA, v kolikor otrok ne uveljavlja glasbene šole.
ŠOLSKO LETO 2023/24 PODALJŠANO BIVANJE RAZŠIRJEN PROGRAM – RAP NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET OBVEZNI IZBIRNI PREDMET
  BODOČI 2. r     Kratek opis izbire

  Opis RaP vsebin

   
  BODOČI 3. r     Kratek opis izbire

  Opis RaP vsebin

   
  BODOČI 4. r     Kratek opis izbire

  Opis RaP vsebin

  Opis predmetov NIP  
  BODOČI 5. r     Kratek opis izbire

  Opis RaP vsebin

  Opis predmetov NIP  
  BODOČI 6. r    

  Opis RaP vsebin

  Opis predmetov NIP  
  BODOČI 7. r    

  Opis RaP vsebin

    Opis izbirnih predmetov
  BODOČI 8. r    

  Opis RaP vsebin

    Opis izbirnih predmetov
  BODOČI 9. r    

Opis RaP vsebin

    Opis izbirnih predmetov

Vodstvo šole

V kolikor imate težave s prijavo na portal se obrnite na računalničarko Heleno Ošlovnik na elektronski naslov helena.oslovnik@guest.arnes.si. Za vsebinska vprašanja pa na pomočnico ravnateljice Simono Uranc na elektronski naslov simona.uranc@guest.arnes.si.