MEGA ŽUR 2019

Priznanje za sodelovanje na vseslovenski akciji – SVETOVNI DAN HABITATA 2029 (7. b razred)

Realizacija dejavnosti december 2019

Realizacija dejavnosti november 2019

SIMBOLIKA IN POMEN ČEBEL (učenka Lena Iršič, 8. b)

Realizacija dejavnosti september 2019

Realizacija dejavnosti oktober 2019