Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Osnova šola Prežihovega Voranca

Vse o NPZ

TELEFONSKE ŠTEVILKE

Telefonske številke šole:

 

Tajništvo:  02 620 52 70 
Ravnatelj:  02 620 52 71 
Računovodstvo:  02 620 52 75 
Zbornica:  02 620 52 74 

PUBLIKACIJA ŠOLE

JEDILNIKI

Obiskovalci strani

Danes 16

Včeraj 59

Teden 75

Mesec 982

Skupaj 18176

PREDSTAVITEV PROJEKTA ZDRAVA ŠOLA

Medsektorski projekt: Evropske Unije, Sveta Evrope in Svetovne zdravstvene organizacije - Urada za Evropo.

SLOVENSKA MREŽA ZDRAVIH ŠOL

 zd sola

Medsektorski projekt: Ministrstva za šolstvo in šport RS, Ministrstva za Zdravje RS  in Inštituta za varovanje zdravja RS.  

1993 - 12 šol
1998 - 130 šol
2008 - 270 šol

"Resnični jaz je vedno v gibanju, kot glasba, kot reka življenja se spreminja, premika, pada, trpi, se uči in sije." (Brenda Ueland)

TIM UČITELJEV IN SODELAVCEV

Vodja:

Slavica Klančnik - prof. AN-SLO (svetnica)


Člani:

Karolina Kumprej Pečečnik - PRU BIO-GOS, NAR,
Vanja Benko - prof. SLO,
Bojana Verdinek - prof SLO,
Marjeta Petrovič - PRU ZGO-ED,
Karla Mithans Lamprecht - prof.ped.,
Franja Ofič - prof. an-nem,
Bernarda Oserban - dr. dent. med.,
Veronika Kotnik - prof. RP - pomočnica ravnatelja,
Marija Mirnik - učiteljica RP,
Janja Čebulj - dipl. vzgojiteljica,
Aleksandra Slatinšek Mlakar - prof. RP
Andreja Keber - prof. RP.
Alijana Tertinek - prof. LUM 

CILJI ZDRAVE ŠOLE:

Skrb za razvoj celovitih psihofizičnih osebnosti; za zdravo, varno, čisto in spodbudno, okolje; za razvoj kompetenc in gradnjo pozitivne samopodobe ter medosebnih odnosov na vseh ravneh, upoštevanje drugačnosti, soodgovornost za celostno zdravje, spodbujanje zdravih življenjskih navad.

AKTIVNOSTI ZDRAVE ŠOLE NA OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE NA KOROŠKEM

Retrospektiva 1993-2009

 • 1993- Leto vstopa v Evropsko mrežo – Naš projekt: Zaupanje v drugačno kvaliteto življenja.
 • aktivnosti učiteljev: na šoli, v kraju, v regiji, v domovini in tujini;
 • individualni podprojekti učiteljev;
 • skupinski projekti: učiteljev, učencev, vsega osebja in vodstva;
 • aktivnosti za učitelje;
 • aktivnosti za učence-učiteljev in zunanjih sodelavcev;
 • aktivnosti za starše;
 • skrb za duševno zdravje učencev, učiteljev in delavcev šole;
 • skrb za otroke s posebnimi pottrebami;
 • uspehi učencev  in učiteljev - Kako gradimo pozitivno samopodobo?
 • dejavnosti za učence, starše in krajane;
 • humanitrane akcije.

VIZIJA ZDRAVE ŠOLE:

nadgradnja dobrih, že obstoječih referenčnih projektov in uspešnih dejavnosti ter iskanje novih poti;
sodelovnaje z ZZV Ravne na Koroškem;  
skupna skrb za prijazno in spodbudno okolje;
spoštovanje in sprejemanje različnosti; 
obvladovanje medsebojne komukacije po načelu strpnosti, razvitih veščin poslušanja, sodelovalnosti, doseganja kompromisov, postavljanja mej, delitve idej, doseganja skupnih, dosegljivih in realnih ciljev;
pozitivni medosebni odnosi na vseh ravneh (učenec- učitelj-starš/rejnik), someščan...;
skrb za pozitivno samopodobo in celostbno (holistično) zdravje;
usvajanje kompetenc za premagovanje stresa;
odelovalnost - med učitelji, delavci šole, učenci, starši, krajani, oblastmi.

Pripravila in zapisala: Slavica Klančnik, prof.(svetnica), vodja Zdrave šole

Copyright © 2018 OŠ Prežihovega Voranca Rights Reserved.