Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Osnova šola Prežihovega Voranca

Vse o NPZ

TELEFONSKE ŠTEVILKE

Telefonske številke šole:

 

Tajništvo:  02 620 52 70 
Ravnatelj:  02 620 52 71 
Računovodstvo:  02 620 52 75 
Zbornica:  02 620 52 74 

PUBLIKACIJA ŠOLE

JEDILNIKI

Obiskovalci strani

Danes 16

Včeraj 59

Teden 75

Mesec 982

Skupaj 18176

strokovni organi

 

Učiteljski zbor

Sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole. Učiteljski zbor šole razpravlja o poteku učno-vzgojnega dela na svojih pedagoških konferencah, ki jih sklicuje ravnatelj in on tudi vodi učiteljski zbor.

 

Oddelčni učiteljski zbor

Sestavljajo ga učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku, po potrebi pa sodelujejo svetovalni in drugi strokovni delavci.

 

Razrednik:

 • - vodi in koordinira delo oddelčnega učiteljskega zbora;
 • - analizira vzgojne in učne rezultate oddelka;
 • - skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev;
 • - sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo;
 • - sodeluje z upravo šole in s strokovnimi službami;
 • - animira kulturno in družabno življenje v oddelku;
 • - z učenci ravna prijateljsko, učencem svetuje in jih usmerja;
 • - je iskren, dosleden in se skupaj z učenci veseli dobro opravljenih del;
 • - zna spodbujati in pohvaliti;
 • - je objektiven pri ocenjevanju;
 • - si za pogovore z učenci vzame dovolj časa.

 

Strokovni aktivi

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma istih predmetnih področij.

Njihovo delo:

 • - usklajujejo merila za ocenjevanje;
 • - dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela;
 • - usklajujejo delo z drugimi dejavnostmi na šoli.

Copyright © 2018 OŠ Prežihovega Voranca Rights Reserved.