Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Osnova šola Prežihovega Voranca

Vse o NPZ

TELEFONSKE ŠTEVILKE

Telefonske številke šole:

 

Tajništvo:  02 620 52 70 
Ravnatelj:  02 620 52 71 
Računovodstvo:  02 620 52 75 
Zbornica:  02 620 52 74 

PUBLIKACIJA ŠOLE

JEDILNIKI

Obiskovalci strani

Danes 16

Včeraj 59

Teden 75

Mesec 982

Skupaj 18176

 

ŠOLSKA SKUPNOST

TEDEN OTROKA

Predsednica šolske skupnosti je MAŠA ČEGOVNIK iz 9.b razreda. Pri delu in obveznostih ji bosta pomagali Zala Kordež iz 9. a in Ema Šuler iz 7. b razreda. Vsi predstavniki šolske skupnosti bodo aktivno sodelovali pri akcijah in projektih, ki bodo potekali na šoli in vas  o vsem sproti obveščali.

PREDSTAVNIKI PO RAZREDIH:

RAZRED

PREDSTAVNIKI

4.a

Neža Šuler, Blaž Perger

4.b

Eva Šteharnik, Luna Čiunik

5.a

Nace Zabev, Jaka Kokol

5.b

Miha Kamenik, Rene Navodnik

6.a

Melina Kelaidis, Tinkara Oder

6.b

Rok Plesnik, Anže Mesner

7.a

Gaja Tušek, Daša Tušek

7.b

Ema Šuler, Žiga Kristijan Žigon

8.a

Žiga Obretan, Grega Potočnik

8.b

Sara Pratnekar, Zala Igerc

9.a

Zala Kordež, Pia Stočko

9.b

Maša Čegovnik, Naže Šteharnik

Naša prva dejavnost so bile aktivnosti ob tednu otroka.  Vsebinska usmeritev tedna otroka, ki se navezuje na temo Otroškega parlamenta PASTI MLADOSTNIŠTVA, je nosila naslov   NEKAJ TI MORAM POVEDATI.  Skušali smo poudariti kako pomembno in nujno je kakovostno sporazumevanje otroka in mladostnika z drugimi ljudmi.  Vsi si želimo bližino osebe, ki nas je sposobna razumeti, poslušati, slišati. Večina ima v svoji bližini takšne ljudi, nekateri pa ostajajo sami s svojo skrivnostjo in ne najdejo pravega izhoda. Če želimo vselej delovati v otrokovo največjo korist (po Konvenciji o otrokovih pravicah), ga moramo poslušati, slišati in razumeti ter storiti vse, da mu omogočimo zadovoljno in ustvarjalno otroštvo.  Danes pa uporabljamo tudi povsem nove, neverbalne oblike sporočanja, zlasti prek interneta, družabnih omrežij in mobilnih telefonov. Pri tem smo izpostavljeni mnogim pastem in je tako lahko ogrožena naša zasebnost in osebnostna identiteta. Zaradi tehnologije pa primanjkuje tudi vrstniško združevanje, socializacija in solidarnost med učenci.

Ob Tednu otroka smo pripravili kratko anketo  z naslovom NEKAJ TI MORAM POVEDATI.  Rezultati so naslednji.

Večina učencev je zadovoljna s sporazumevanjem in odnosom med mladostnikom in odraslo osebo(staršem in učiteljem) in jim tudi zaupa.

Nekateri menijo, da bi se lahko odrasli več pogovarjali z njimi, vendar jih razumejo, saj vedo, da imajo veliko obveznosti.

Vsem anketirancem se zdi zelo pomembno, da lahko skrbi in probleme zaupajo odrasli osebi-Odgovori: --le odrasli, ki jim zaupaš, ti lahko pomagajo, --otroci se bolje počutijo,-- s skupnimi močmi lahko rešijo probleme, --ni pametno, da skrbi zadržujejo v sebi-preprosto moramo jih nekomu povedati, --starejši imajo več izkušenj.

Na vprašanje ali je nevarno, da se mladostniki izpostavljajo na internetu/telefonu, so vsi odgovorili pritrdilno. Učenci se morajo zavedati, da lahko pride do zlorabe, izkoriščanja, izsiljevanja, žalitev in kraje osebnih podatkov.

Pri vprašanju ali  so vrstniki pripravljeni priskočiti na pomoč pa jih je bila polovica učencev mnenja, da je tega premalo in da si želijo več sodelovanja z vrstniki in prijatelji.

Menijo tudi, da je pomembno, da se o tem govori. Predlagali so, da bi lahko organizirali razne delavnice na to temo in da bi lahko  vzpostavili krog zaupanja.

Zahvaljujemo se učencem, ki so sodelovali v anketi.

Omogočimo torej otrokom in mladostnikom, da bodo brez bojazni  sporočali  svoje potrebe, upanja, strahove, stiske in tudi zadovoljstvo, veselje in hrepenenje. Starši, učitelji in vrstniki – postojmo,  vzemimo si čas, prisluhnimo, poslušajmo , pomagajmo.

Pripravila: mentorica Šolske skupnosti Franja Katarina Ofič

Copyright © 2018 OŠ Prežihovega Voranca Rights Reserved.