Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Osnova šola Prežihovega Voranca

Vse o NPZ

TELEFONSKE ŠTEVILKE

Telefonske številke šole:

 

Tajništvo:  02 620 52 70 
Ravnatelj:  02 620 52 71 
Računovodstvo:  02 620 52 75 
Zbornica:  02 620 52 74 

PUBLIKACIJA ŠOLE

JEDILNIKI

Obiskovalci strani

Danes 16

Včeraj 59

Teden 75

Mesec 982

Skupaj 18176

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNA SLUŽBA
V tajništvu in računovodstvu šole opravljajo administrativne in finančne posle za šolo in šolsko kuhinjo. Tajnica je Dragica GORENŠEK, računovodkinja Gordana RAMŠAK in knjigovodkinja Marija ZABEL.
Starši lahko denarne zadeve urejajo vsak dan do 9. ure v tajništvu šole.
 
Tehnično službo opravljajo hišnik in čistilke.
 
Toni Ramšak kot hišnik opravlja naloge ekonoma in oskrbnika premoženja ter skrbi za vzdrževanje šolskega objekta, dvorišča in okolice šole.
 
Čistilke: Nataša ČAPELNIK, Irena BUČEK, Dragica BOSIN, Berta PŠENIČNIK, Nataša RUBIN, Ranka RISTIĆ in Bojana SKITEK so odgovorne za red in čistočo šolskih prostorov in okolice šole.
 
Delavke v kuhinji: Franja GOSNIK, Karolina VUGRINEC, Irena KRAUTBERGER in Berta PŠENIČNIK v skladu s higienskimi in z zdravstvenimi predpisi pravočasno in kakovostno ter higiensko neoporečno pripravljajo obroke hrane na šoli.
 

Copyright © 2018 OŠ Prežihovega Voranca Rights Reserved.