Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Osnova šola Prežihovega Voranca

Vse o NPZ

TELEFONSKE ŠTEVILKE

Telefonske številke šole:

 

Tajništvo:  02 620 52 70 
Ravnatelj:  02 620 52 71 
Računovodstvo:  02 620 52 75 
Zbornica:  02 620 52 74 

PUBLIKACIJA ŠOLE

JEDILNIKI

Obiskovalci strani

Danes 16

Včeraj 59

Teden 75

Mesec 982

Skupaj 18176

Svet staršev

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev deluje v šoli Svet staršev. Sestavljajo ga starši, ki so izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih posameznih oddelkov. Ti predstavniki skrbjo za pretok informacij na relaciji Svet staršev in razredni oddelek ali obratno.

 

Prvi sestanek Sveta staršev skliče v mesecu septembru ravnatelj. Nadaljnje sestanke sklicuje predsednik Sveta staršev, to je Marijan Kokol.

  

  

ZAPISNIK 7. SEJE SVETA STARŠEV - 29. 9. 2017

Copyright © 2018 OŠ Prežihovega Voranca Rights Reserved.