Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Osnova šola Prežihovega Voranca

Vse o NPZ

TELEFONSKE ŠTEVILKE

Telefonske številke šole:

 

Tajništvo:  02 620 52 70 
Ravnatelj:  02 620 52 71 
Računovodstvo:  02 620 52 75 
Zbornica:  02 620 52 74 

PUBLIKACIJA ŠOLE

JEDILNIKI

Obiskovalci strani

Danes 16

Včeraj 59

Teden 75

Mesec 982

Skupaj 18176

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov (šolske prireditve, zbiranje starega papirja, prodaja izdelkov učencev …). Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in nakup nadstandardnih učnih pripomočkov, s katerimi bo delo v šoli učinkovitejše. Naš cilj je, da bomo z zbranimi prostovoljnimi prispevki krili tudi del stroškov ekskurzij in šol v naravi vsem otrokom v enakem znesku in pomagali družinam v denarni stiski pri plačilu teh stroškov. Sklad zbira sredstva na transakcijski račun šole (s pripisom »za Šolski sklad«).

 

ZA VSA PODARJENA SREDSTVA SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO.

 

Sklad zastopa in predstavlja Upravni odbor: Metka Pešl, Avrelija Račel, Marijan Kokol (predstavniki staršev), Marjeta Petrovič, Karla Mithans Lamprecht, Veronika Kotnik, Jasna Bezjak Završnik (predstavniki delavcev šole), ki za svoje delo ne prejmejo nobene nagrade.

Predsednica Šolskega sklada je Jasna Bezjak Završnik, namestnica je Metka Pešl.

 

Vsak učenec v času svojega šolanja iz šolskega sklada prejme 5 € za vsako šolo v naravi (v 2., 3., 4. in 6. razredu) ter za ekskurziji v Celovec (8. razred) in Gardaland (9. razred).

 

Kadar pa oddate vlogo za pomoč pri plačilu šole v naravi ali ekskurzije, lahko prejme učenec pomoč v višini 30 % predvidene cene.

Če potrebujete pomoč, lahko Vloge za uveljavitev subvencije iz sredstev Šolskega sklada pošljete na naslov šole ali jih oddate v tajništvu šole s pripisom »Za Šolski sklad«. Obrazec je objavljen na spletni strani šole, lahko pa ga dobite v tajništvu ali pri razredniku.

Zelo pomemben je ROK ZA ODDAJO VLOG:

-          do konca meseca septembra za NARAVOSLOVNI TABOR NA POHORJU;

-          do konca meseca decembra za ZIMSKO ŠOLO V NARAVI do konca meseca marca za ŠOLO V NARAVI V CŠOD,  LETNO ŠOLO V NARAVI IN EKSKURZIJE.

Copyright © 2018 OŠ Prežihovega Voranca Rights Reserved.