Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Osnova šola Prežihovega Voranca

Vse o NPZ

TELEFONSKE ŠTEVILKE

Telefonske številke šole:

 

Tajništvo:  02 620 52 70 
Ravnatelj:  02 620 52 71 
Računovodstvo:  02 620 52 75 
Zbornica:  02 620 52 74 

PUBLIKACIJA ŠOLE

JEDILNIKI

Obiskovalci strani

Danes 16

Včeraj 59

Teden 75

Mesec 982

Skupaj 18176

Šolska prehrana

 

 

SPREMEMBA ZAKONA 0 UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV


Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. I. RS, st. 88/16 - v nadaljnjem besedilu: ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.


Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (to so tudi tisti, ki so sedaj imeli delno regresirano kosilo). Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo sola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku.


V primeru nejasnosti pokličite v tajništvo šole.

 

Staršem ni  treba več oddajati Vlog za uveljavljanje subvencije malic in kosil, razen če družina nima veljavne Odločbe o otroškem dodatku. Šola bo dobila podatke iz Centralnega registra  in ustrezno znižala višino položnice za malico in kosilo. Še vedno pa je potrebna Prijava na malico oziroma kosilo.

Starše prosimo, da so pozorni na  podatke o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni Odločbi o otroškem dodatku, kajti od tega je odvisno ali imajo otroci subvencionirano malico oziroma kosilo.

Subvencija malice :

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem,  pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v Odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila :

Spremenjen zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev.

Sprememba še vedno priznava brezplačno kosilo učencem, pri katerih  povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v Odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada polna subvencija za kosilo oz. brezplačno kosilo.

Od 1.1. 2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen  v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36 % povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednji višini:

§  nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v republiki Sloveniji- subvencija pripada v višini 70 % cene kosila

§  nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji- subvencija pripada v višini 40 % cene kosila. 

 

Šola organizira za učence malice in kosila.

 

Malica je po drugi šolski uri, kosilo pa je od 1200 do 1400.

 

Malico naročite za cel mesec, kosilo lahko naročite za cel mesec ali sproti, vendar morate posamezno kosilo ali malico odjaviti do 8.00 zjutraj.

 

 

NEODJAVLJENI OBROKI ( MALICA , KOSILO ) SE  ZARAČUNAVAJO S POLNO CENO. ENAKO VELJA ZA SUBVENCIONIRANE OBROKE.

 

Cena malice:      0,80 €

 

Cena kosila:        2,40 € od 1. do 4. razreda, 2,60 € od 5. do 9. razreda;

 

občasno kosilo 3 ,10 €, odrasli 5,10 €.

 

 

Stroške prehrane lahko mesečno plačujete preko položnic, priporočamo vam, da si uredite plačilo malic in kosil preko trajnega naloga. Izpolnite obrazec SEPA direktne obremenitve in ga oddajte na šoli.

 

Organizator šolske prehrane, učitelji in osebje v kuhinji razvijajo pri učencih kulturo zdravega in pravilnega prehranjevanja.

 

Starši, ki imate v naši šoli več otrok, lahko prejmete združen plačilni nalog. Prosimo, napišite ime, priimek ter razrede otrok za katere želite združen plačilni nalog.

 

 

Lahko pa se prijavite tudi na E-račun. 

 

Obrazec za prijavo učenca na prehrano

 

Obrazec za odjavo učenca na prehrano.

 

Copyright © 2018 OŠ Prežihovega Voranca Rights Reserved.