Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Osnova šola Prežihovega Voranca

Vse o NPZ

TELEFONSKE ŠTEVILKE

Telefonske številke šole:

 

Tajništvo:  02 620 52 70 
Ravnatelj:  02 620 52 71 
Računovodstvo:  02 620 52 75 
Zbornica:  02 620 52 74 

PUBLIKACIJA ŠOLE

JEDILNIKI

Obiskovalci strani

Danes 16

Včeraj 59

Teden 75

Mesec 982

Skupaj 18176

Informativne roditeljske sestanke za vse razrede bomo imeli do sredine oktobra.

RAZREDNA STOPNJA (1. – 5. razredi) ob 17. 00,

PREDMETNA STOPNJA (6. – 9. razredi) ob 18.00

NA PRVEM RODITELJSKEM SESTANKU se bodo starši seznanili z:

 • načrt dela v oddelkih (predmetna področja);
 • ponudbo interesnih dejavnosti;
 • pomen in vlogo vzgojnega načrta;
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli;
 • izvolili bomo člane Sveta staršev v prvih razredih in v oddelkih, kjer bo potrebno.

1. razred

 • Informativni
 • Branje, pisanje, računanje
 • Vsebina po dogovoru

2. razred

 • Informativni
 • Šola v naravi v CŠOD
 • Vsebina po dogovoru

3. razred

 • Informativni
 • Naravoslovni tabor na Pohorju
 • Vsebina po dogovoru

4. razredi

 • Informativni
 • Letna šola v naravi
 • Vsebina po dogovoru

5. razred

 • Informativni
 • Varnost
 • Vsebina po dogovoru

6. razred

 • Informativni
 • Zimska šola v naravi
 • Vsebina po dogovoru

7. razred

 • Informativni
 • Vsebina po dogovoru
 • Vsebina po dogovoru

8. razred

 • Informativni
 • Vsebina po dogovoru
 • Vsebina po dogovoru

9. razred

 • Informacije o poklicnem usmerjanju in štipendijah
 • Predstavitev srednjih šol
 • Vsebina po dogovoru (vpisi v SŠ, zaključna ekskurzija, valeta)

O vseh oblikah razširjenega programa (ekskurzije, šole v naravi, tečaji) morajo biti starši pravočasno seznanjeni v pisni obliki ali na roditeljskih sestankih. Starši se bodo neposredno odločali o udeležbi svojega otroka. Razširjeni program bo izveden, če se bo zanj odločila večina staršev (75 %) otrok iz razreda, ki jim je dodatna ponudba šole bila namenjena.

Vse starše prosimo, da redno prihajajo na roditeljske sestanke in govorilne ure, ker bodo le tako bolje spremljali otrokov napredek v šoli. Učenci bodo pisne izdelke prinašali domov in jih NI potrebno vračati.

Copyright © 2018 OŠ Prežihovega Voranca Rights Reserved.