Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Osnova šola Prežihovega Voranca

Vse o NPZ

TELEFONSKE ŠTEVILKE

Telefonske številke šole:

 

Tajništvo:  02 620 52 70 
Ravnatelj:  02 620 52 71 
Računovodstvo:  02 620 52 75 
Zbornica:  02 620 52 74 

PUBLIKACIJA ŠOLE

JEDILNIKI

Obiskovalci strani

Danes 16

Včeraj 59

Teden 75

Mesec 982

Skupaj 18176

 
OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Seznam veljavnih predpisov na področju osnovnošolskega izobraževanja in glasbenega šolstva

 

Področje osnovnošolskega izobraževanja

  • Zakon o osnovni šoli (ZOsn)


Podzakonski akti, izdani na podlagi Zakona o osnovni šoli:

 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli - pravilnik je nehal veljati, vendar se bodo določbe 12., 13. in 14. člena uporabljale do 31. 8. 2015 

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli

Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev v devetletni dvojezični osnovni šoli in devetletni osnovni šoli z italijanskim učnim jezikom

Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole

 

PRAVILNIKI - POVEZAVA

Copyright © 2018 OŠ Prežihovega Voranca Rights Reserved.