Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Osnova šola Prežihovega Voranca

Vse o NPZ

TELEFONSKE ŠTEVILKE

Telefonske številke šole:

 

Tajništvo:  02 620 52 70 
Ravnatelj:  02 620 52 71 
Računovodstvo:  02 620 52 75 
Zbornica:  02 620 52 74 

PUBLIKACIJA ŠOLE

JEDILNIKI

Obiskovalci strani

Danes 16

Včeraj 59

Teden 75

Mesec 982

Skupaj 18176

JUTRANJE VARSTVO organiziramo za učence prvega razreda, ki pred poukom potrebujejo varstvo. Starši ob vpisu izpolnijo prijavnico. Jutranje varstvo bosta vodili vzgojiteljici. Potekalo bo predvidoma od 600 do 800.

PODALJŠANO BIVANJE je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku. Namenjeno je učencem od prvega do petega razreda. Učenci so v podaljšanem bivanju od konca pouka do 1605. V tem času imajo kosilo, sodelujejo pri kulturnih, športnih in umetniških ter drugih sprostitvenih dejavnostih. Otroci v tej starosti še niso samostojni, pomoč pa potrebujejo tudi pri pisanju domačih nalog in učenju. Čeprav je podaljšano bivanje na naših šolah že dolgo uveljavljeno, se še vedno zgodi, da starši ne vedo, kaj naj od njega pričakujejo. Še danes ga v šolskem žargonu pogosto imenujemo varstvo, njegove vzgojne naloge in cilji pa so precej širši.

V tem času se prepletajo naslednje dejavnosti:

sprostitvena dejavnost

Sprostitvenim dejavnostim je namenjen čas takoj po pouku oziroma kosilu, ko naj bi se učenci predvsem sprostili, spočili in obnovili svoje moči ter na koncu po samostojnem učenju. Aktivnosti so različne in prilagojene posameznemu učencu – od športnih, družabnih, socialnih,

razvedrilnih iger do poslušanja glasbe, branja, pogovora, sprehoda in nenazadnje počitka. Tem dejavnostim je namenjeno okoli ura in pol ali več na dan. Učitelj v tem času zagotovi pogoje za sprostitev, spodbuja in svetuje otrokom, kaj lahko delajo.

ustvarjalno preživljanje časa

Že samo ime pove, da je ta čas namenjen aktivni sprostitvi, ki ima določen cilj, in je namenjena razvijanju ustvarjalnosti na kulturnem, umetniškem, socialnem, čustvenem in drugih področjih razvoja osebnosti. Učenci izdelujejo različne izdelke (likovne, literarne …), se igrajo različne igre, pripravljajo predstave, delavnice itd. Tem dejavnostim je vsakodnevno posvečena približno ura in pol časa, seveda glede na spočitost in motivacijo učencev. Učitelj tedensko načrtuje aktivnosti za posamezne dejavnosti, vendar njihovo izvajanje prilagaja učencem. Prav tako prilagaja vrstni red dejavnosti, razen samostojnega učenja, ki načeloma poteka vsak dan ob istem času.

prehrana

Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, imajo v šoli organizirano kosilo. Poudarek je predvsem na kulturi prehranjevanja in spoznavanju osnov zdrave prehrane.

samostojno učenje

V okviru te dejavnosti poteka navajanje učencev na samostojno učenje. Po priporočilih strokovnjakov naj bi mu pripadalo 50 minut. Po potrebi se čas lahko podaljša, nikakor pa ne bi smelo biti podaljšano bivanje namenjeno samo tej dejavnosti. Učenci naj bi utrdili, poglobili in razširili znanje, ki so ga dobili dopoldne, in se navajali na samostojno opravljanje domačih nalog: pišejo domače naloge, berejo, učitelj pripravi tudi dodatne naloge in druge zanimive vsebine. Domačo nalogo bodo uspeli narediti vsi učenci, ki bodo v podaljšanem bivanju vsaj do 15. ure. Posebno pozornost bodo učitelji posvečali učencem z učnimi težavami, jim pomagali pri domačih nalogah, po potrebi še enkrat razložili snov.

PODALJŠANO BIVANJE JE BREZPLAČNO, PLAČATE LE KOSILO.

Starši naj se večkrat pogovorijo o bivanju in delu svojega otroka v oddelku z učiteljico podaljšanega bivanja.

Organizacija dela v podaljšanem bivanju in učitelji:

PREVOZI UČENCEV

Vsi učenci, ki so oddaljeni od šole več kot 4 kilometre, in učenci, ki imajo pot v šolo po cesti, ki je posebej nevarna, imajo zagotovljen in organiziran brezplačen prevoz v šolo in domov. S kombiji je organiziran prevoz s Strojne, Tolstega vrha, iz Podgore in z Zelenbrega; od drugod pa se učenci vozijo z javnim avtobusom. Avtobusi pripeljejo/odpeljejo učence s parkirišča pred letnim bazenom, kombiji pa s parkirišča pred šolo. Učenci imajo pred poukom in po pouku organizirano varstvo.


 

Copyright © 2018 OŠ Prežihovega Voranca Rights Reserved.