Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Osnova šola Prežihovega Voranca

Vse o NPZ

TELEFONSKE ŠTEVILKE

Telefonske številke šole:

 

Tajništvo:  02 620 52 70 
Ravnatelj:  02 620 52 71 
Računovodstvo:  02 620 52 75 
Zbornica:  02 620 52 74 

PUBLIKACIJA ŠOLE

JEDILNIKI

Obiskovalci strani

Danes 16

Včeraj 59

Teden 75

Mesec 982

Skupaj 18176

INTERESNE DEJAVNOSTI

 

Šola organizira interesne dejavnosti, katerih obseg in vsebino določa z letnim delovnim načrtom. Tako želimo učencem ponuditi čim pestrejše dejavnosti, ki jih lahko razvijajo na osnovi lastnih želja.

Posamezne interesne dejavnosti vodijo učitelji naše šole, zunanji sodelavci in starši. Za dan in uro dejavnosti se učenci dogovorijo z mentorjem.

 

INTERESNA DEJAVNOST

MENTOR

Razred

Folklora

Tanja Mavrel, Lucija Gorjup

1.–8.

Lutkovni krožek

Marija Jurgec

Aleksandra S. Mlakar

3.–5.

Gorništvo: mladi planinci

Veronika Kotnik

Viljem Kotnik                          Z

5.–9.

Gorništvo: mladi planinci

Katja Štern, Janja Čebulj

1.–4.

Inovativno reševanje problemov

Aleksandra S. Mlakar

5.–9.

Knjižničarski krožek

Simona Grabner

4.–6.

Literarno-novinarski krožek z glasilom Levi devžej

Edit Sekavčnik

Katja Štern

1.–5.

Literarno-novinarski krožek z glasilom Samorastnik

Vanja Benko

6.–9.

Recitacijsko-dramski krožek

Bojana Verdinek, Gregor Čuk

7.–9.

Šolski radio

Gregor Čuk

4.–9.

Logika

Helena Ošlovnik 6., 7.

Cvetka Petrič  8., 9.

6.–9.

Šah

Marjan Uršič                           Z     

1.–9.

Šolska skupnost

Simona Uranc

Simona Grabner

1.–9.

MRK

Darja Vrhovnik

7.–9.

Plezanje

Simona Ledinek                     Z   

1.–9.

Biološki krožek

Karolina Kumprej Pečečnik

6.–9.

Vesela šola

Saša Kos Pušnik

Nina Vidovič

4.–9.

Zdrava šola

Slavica Klančnik et al.

1.–9.

Bralna značka

Učitelji RP, SLJ, TJA, TJN

(4 učenci = 1 ura)

1.–9.

Vrtnarski krožek

Romana Finžgar

5.–9.

TEKMOVANJA

Otroški in mladinski pevski zbor

Tanja Krivec

3.–9.

Kaj veš o prometu?

Foto

Nives Kasper Mrdavšič

6.–9.

Logika

Veronika Kotnik

2.–5.

nogomet ( učenke ) od 2-9 razreda

Copyright © 2018 OŠ Prežihovega Voranca Rights Reserved.