PONEDELJEK

TOREK   SREDA  ČETRTEK  PETEK

 IZBIRNI PREDMETI

1.

T
E
D
E
N

 16. 3.
do
20. 3. 2020

 SLOVENŠČINA 9.r

SLJ – Rešitve(1)

ANGLEŠČINA 9. r

FIZIKA 9. r

 MATEMATIKA 9r

MATEMATIKA – vaja za
3. test

GEOGRAFIJA 9. r

SLOVENŠČINA 9.r

SLJ – Rešitve(1)

BIOLOGIJA
9. a

BIOLOGIJA
9. b

MATEMATIKA 9. r

ZGODOVINA 9. a – 1. del

ZGODOVINA 9. a – 2. del

ZGODOVINA 9. b – 1. del

ZGODOVINA 9. b – 2. del

GLASBA 9. r

ANGLEŠČINA (Ofič) 9. r

ANGLEŠČINA (Kos Pušnik) 9. r

ANGLEŠČINA (Zajec) 9. r

REŠ.ANG.

ANGLEŠČINA (Plemeniti) 9. r

KEMIJA 9. r

ŠPORT 9. r

ŠPORT

 ŠOLSKO NOVINARSTVO

NEMŠČINA 9. r

NAČINI PREHRANJEVANJA

POSKUSI V KEMIJI

2.

T
E
D
E
N

 23. 3.
do
27. 3. 2020

 SLOVENŠČINA
9. r
ANGLEŠČINA 9. r (Zajec)POSNETEK

REŠ.ANG.

ANGLEŠČINA 9. r (Kos Pušnik)

ANGLEŠČINA 9. r (Ofič)

ANGLEŠČINA 9. r (Plemeniti)

FIZIKA 9. r

 

PREVERJANJE MATEMATIKA 9.r 

MATEMATIKA 9. r

GEOGRAFIJA 9. r

ŠPORT 9. r

 SLOVENŠČINA 9. r

BIOLOGIJA 9. r

MATEMATIKA 9. r

ZGODOVINA 9. a – 1. del

ZGODOVINA 9. a – 2. del

ZGODOVINA 9. b – 1. del

ZGODOVINA 9. b – 2. del

GLASBA 9. r

 

ANGLEŠČINA 9. r (Kos Pušnik)

ANGLEŠČINA 9. r (Ofič)

ANGLEŠČINA 9. r (Plemeniti)

ANGLEŠČINA 9. r (Zajec)

KEMIJA 9. r

ŠPORT 9. r

 Nemščina 9. r

RAČUNALNIŠTVO 9. r

Šport in Ples

Gledališki

ŠOLSKO NOVINARSTVO

NAČINI PREHRANJEVANJA

POSKUSI V KEMIJI

 PROSIMO VSE, DA IZPOLNITE ANKETO O DELU DOMA – ANKETA

Nekaj splošnih vsebin in vsebin razširjenega programa najdete v spletni učilnici, pod VSEBINA ZA VSE.